รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล ขูดหินปูน , ถอนฟัน (ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดกิจกรรมเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยบริการ ขูดหินปูน , ถอนฟัน (ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559