พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก และ พ.ท.หญิง ยินดี พรไชยะสิทธิ์ หัวหน้าแผนกพยาบาล รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปี 2559 จาก นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี ประธานชมรมพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

1. พันตรีหญิงดวงมณี มูลเกษ  ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านการบริหาร

2. พันตรีหญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี  ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านวิชาการ

3. พันตรีหญิงรุ่งนภา ศรีวุฒิ  ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ด้านการบริการ