โครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง รักษาน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพอเพียง

           พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก พร้อมกำลังพลและรด.จิตอาสา ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อพัฒนาแหล่­งน้ำ ตามโครงการ “คลองสวยน้ำใส ร่วมใจสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง รักษาน้ำเพื่อการเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิถีพอเพียง