ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ในพิธีมอบฝายน้ำล้น

 

27 พ.ค. 58