ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ ๓๕ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ขั้นที่ ๓ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) “ความสำเร็จนี้เกิดจากความมุ่งมั่น และความพยายามในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

 

3index

index 2index